- PROEDUKACJA Adam Koźbiał SYSTEM Szkolenia i usługi: BHP, DP, PAKS; Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kompetencje Zawodowe

Główne firmy, w których zdobyłem doświadczenie zawodowe:

Żandarmeria Wojskowa
Delta Security
G4S Security

Konsalnet Security
Solid Security

Stekop

NG Engineering
Geostandard
Zakład Produkcji Urządzeń i Automatyki
Instytut Facility Management

Stanowiska przeze mnie zajmowane:

Podoficer Szkoleniowy Żandarmerii Wojskowej
Prezes Instytutu Facility Management
Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
Specjalista ds. Ochrony Osób i Mienia
Magazynier Broni i Amunicji
Andragog, Ceryfikowany Coach IFM
Technik, Technolog Żywienia Zbiorowego

Wykonuję zadania w zakresie:


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Ochrona Przeciwpożarowa
Dokumentacja Pracownicza

Informacje o doświadczeniu zawodowym, o ukończonych szkołach,
przebytych kursach:

1996r. Technikum Gastronomiczne we Wrocławiu - Technik, Technolog Żywienia Zbiorowego;

1997r. Szkoła Młodszych Specjalistów Żandarmerii Wojskowej - Młodszy Specjalista Żandarmerii Wojskowej (dowódca drużyny, podoficer szkoleniowy - stopień: st. kapral);

2000r. Microsoft Technical Center - Autoryzowany Profesjonalista Microsoft, MCP:
administracja systemów operacyjnych;

2004r. Policealne Studium Ochrony "GARDA" -  Technik Ochrony Osób i Mienia;

2004r. Uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia w KWP we Wrocławiu;

2006r. Policealna Szkoła Zawodowa "ANED" - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

2007r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej;

2012r. Instytut Facility Management - Specjalista ds. Socjotechniki;

2014r.
NPKUA - Andragog;

Wykształcenie uzupełniające:

1999r. Supporting Microsoft Windows 98;

2000r. Microsoft Windows 2000 Network and Operating System;

2002r. Międzynarodowy kurs z pierwszej pomocy PCK;

2003r. Kurs z podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej;

2004r. Zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu imprez masowych;

2005r. Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;

2006r. Certyfikat z metodyki szkolenia BHP;

2010r. Szkolenie dokształcające w zakresie ochrony informacji niejawnych;

Specjalistyczne uprawnienia:

Wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 z zm.),
uprawnienia z zakresu imprez masowych;

Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni,
(decyzja: A-II-F-6400/152/04/AM) z dnia 23.04.2004r, cel posiadania broni B i M;

Poświadczenie bezpieczeństwa Nr 33/2010/P upoważniające do dostępu do informacji
niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "POUFNE".
( Dz. U. z 1999r. Nr 11, poz. 95 z zm.);

Wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1997 Nr 109, poz. 704 z zm.);

Wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie art. 4 ust. 1 z
dnia 24 sierpień 1991 r. ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z zm.) -
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej;

Organizacje i osiągnięcia:

Udział w kampaniach wyborczych, 28 marzec 2004r. Wiceprzewodniczący komisji wyborczej nr. 33
(wybory uzupełniające do senatu);

12 listopad 2006r. Wiceprzewodniczący komisji wyborczej nr. 279
(wybory samorządowe);

6 grudzień 2010r. Prezes Instytutu Facility Management;

Ustawowe uprawnienia do wykonania zawodów:

Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
Specjalista ds. Ochrony Osób i Mienia
Magazynier Broni i Amunicji

Kwalifikacje i umiejętności:

- planowanie i realizacja przedsięwzięć o dużej skali;
- koordynowanie działań taktyczno - logistycznych;
- współpraca z grupą ludzi (organizacje społeczne, polityczne, bezpieczeństwo);
- kontrola podległych podmiotów nad realizacją wyznaczonego celu;
- skuteczna informacja docelowa;
- stosowanie skutecznej metodyki szkoleniowej, technik mediacji, technik perswazji, np.: NLP, metoda odruchów bezwarunkowych i    warunkowych Pawłowa;
- bardzo dobra znajomość obsługi i budowy komputera
(w szczególności systemy operacyjne firmy Microsoft);

Umiejętność organizowania w zakresie:

- służba patrolowa;
- służba konwojowa;
- użycia środków przymusu bezpośredniego;
- prowadzenia poszukiwań osób;
- działalności profilaktycznej, w zapobieganiu przestępstwom;
- taktyka specjalna (pościg, zasadzki, przeszukiwania terenów);
- podstawowa znajomość psychologii i pedagogiki;
- dowodzenie
drużyną rozpoznawczą;
- organizowanie: zorganizowanych grup społecznych, instytucji, jednostek ochrony;
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
- podstawowa wiedza na temat uzbrojenia, kaliber ( od 1mm do 20 mm);
- znajomość zasad i międzynarodowych standardów etykiety;

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego