- PROEDUKACJA Adam Koźbiał Szkolenia i usługi: BHP, PPOŻ., DP; Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta

Bezpieczeństwo i Higena Pracy

W ramach edukacji i służby BHP firma PROEDUKACJA Adam Koźbiał oferuje:

- szkolenia (wstępne i okresowe)
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego
- przeprowadzaniem kontroli warunków pracy
- pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia,   
 inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - realizacja zaleceń pokontrolnych,
 jak i innych służb kontrolnych
- opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
- opracowywanie instrukcji stanowiskowych
- nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy
- nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ.
- dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
- zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne)
- doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy
 i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 wraz ze sporządzeniem dokumentacji
- opracowanie BIOZ
- opracowanie IBWR
- inne zadania służby BHP

Szkolenia BHP wstępne:

- przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę
- przeznaczone dla szystkich osób, które wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

Szkolenia BHP okresowe dla:

- pracodawców
- osób kierujących pracownikami
- pracowników administracyjno-biurowych
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- pracowników inżynieryjno-technicznych

Wypadki

Firma  PROEDUKACJA Adam Koźbiał oferuje Państwu profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu
dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu dokumentacji powypadkowej.

Firma PROEDUKACJA Adam Koźbiał poprowadzi sprawnie sprawy związane:

- z wypadkiem przy pracy
- wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy
- z wypadkiem w drodze do pracy i z pracy

Ochrona Przeciwpożarowa

W ramach edukacji i służby w zakresie PPOŻ., firma PROEDUKACJA Adam Kożbiał oferuje:

-  instrukcje "Bezpieczeństwa Pożarowego"
-  plany ewakuacji
-  analizy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach
-  scenariusze rozwoju pożaru,
-  podział budynków na strefy pożarowe
-  obliczenia wydajności sieci przeciwpożarowych
-  klasyfikacje pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem
-  ekspertyzy, umożliwiające odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
-  szkolenia w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej
-  znakowanie zgodnie z Polskimi Normami
-  przeglądy gaśnic
-  przeglądy hydrantów
-  inne zadania służby PPOŻ.

Uwaga:

Oferta nie jest umową cywilnoprawną.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego