- PROEDUKACJA Adam Koźbiał SYSTEM Szkolenia i usługi: BHP, DP, PAKS; Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cennik

Stała obsługa firm z zakresie

Godzina zegarowa pracy zleconej - 100 zł

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - już od 150 zł/miesiąc
Dokumentacja Pracownicza - już od 100 zł/miesiąc

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie wstępne (Instruktaż Ogólny) - 50 zł
Szkolenie wstępne (Instruktaż Stanowiskowy) - gratis !
Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 50 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnobiurowych - 50 zł
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych - 70 zł
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 70 zł

Szkolenia w zakresie Ochrona Przeciwpożarowa

Podstawowe szkolenie przeciwpożarowe - 50 zł

Uwaga:

Cenę za szkolenie mnożymy o ilość pracowników.

Suma minimalna zamówienia musi wynosić - 100 zł.

Szkolenia prowadzę w sposób tradycyjny albo w postaci e-learningu,
możliwe są inne metody prowadzenia szkoleń po konsultacji ze mną.


Dokumentacja Powypadkowa

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej oferuje pracodawcom w cenie od 200 zł
do 500 zł.

Przy kontakcie z PIP i Prokuraturą, należy spodziewać się wyższych kosztów,
cena jest zależna od złożoności problemu prawnego.

Analiza Stanu BHP w Firmie

Przygotowanie analizy stanu BHP oferuje pracodawcom w cenie od 200 do 500 zł.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oferuje pracodawcom w cenie od 100 zł do 400 zł.  

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Przygotowanie IBWR, IBWR(B) oferuje w cenie od 400 zł do 1000 zł.

Inne zadania

Cena jest ustalana  po indywidualnej konsultacji z  pracodawcą /zleceniodawcą/.

Oferta Negocjacji Cenowych

Zleceniodawco /Pracodawco/ jeżeli uważasz że moja oferta jest za droga,
proponuję negocjacje cenowe.

Uwaga:

Wszystkie ceny są cenami brutto.

Cennik nie jest umową cywilnoprawną.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego